Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

icannotremember
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viaa-antimatter a-antimatter

September 21 2017

icannotremember
8712 c39a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutoflove outoflove
icannotremember
Kobiety szukają osobowości. Mężczyznom ona przeszkadza.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaoutoflove outoflove
5379 edef 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

icannotremember
icannotremember
icannotremember

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
icannotremember
icannotremember
icannotremember
icannotremember
3720 9aa4 500
Reposted fromskrzacik skrzacik viaoutoflove outoflove
3511 5e3d 500

September 19 2017

icannotremember
0618 a6dc
Reposted frommisza misza viaoutoflove outoflove
icannotremember

Świadomość...

Mój mózg zapamiętał go... I to bardzo wyraźnie.  Jego osoba kojarzy mi się z silnymi emocjami i uczuciem, którym nadal go darzę. Moje ciało zajerestrowało jego dotyk i domaga się go każdego dnia coraz mocniej. Wyrył bardzo głęboką ranę, która krwawi. Rozszerza się za każdym razem kiedy podmuch wiatru przypomni mi o kolejnej chwili z przeszłości.

September 18 2017

icannotremember
9947 2095
Reposted fromkarahippie karahippie viakeeplooking keeplooking
icannotremember

Musi być do wyboru.
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.
— Wisława Szymborska; Portret kobiecy
icannotremember
2522 f85e 500
Reposted fromssozs ssozs viaa-antimatter a-antimatter
icannotremember
papier, nożyce, SŁOWO
Reposted fromnivea nivea viaa-antimatter a-antimatter
icannotremember
3140 45a6
Nie ma chyba lepszego tekstu, który oddałby to co mam w głowie.

Ukardzione z FB "Cyniczny Romantyzm"
Reposted fromyanek yanek viadreamadream dreamadream

September 17 2017

icannotremember
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl