Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

icannotremember
Reposted fromlucanus lucanus viadreamadream dreamadream
icannotremember
7628 a974 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice vialajla lajla
icannotremember

— Peepshow
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viadreamadream dreamadream
icannotremember
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutoflove outoflove
icannotremember
2459 9025
yes
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutoflove outoflove
8467 0c1b
Reposted fromsherryleblanc sherryleblanc viadotkliwie dotkliwie
icannotremember
Reposted fromdreamadream dreamadream
icannotremember
2041 0e1f 500
Reposted fromdreamadream dreamadream
icannotremember
icannotremember
0846 840d
Reposted fromzungud zungud viadreamadream dreamadream
icannotremember
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viadreamadream dreamadream
icannotremember
6601 5da7 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
icannotremember
4898 1b31 500
# a jednak.
icannotremember
Albowiem potrzebny mi jest przede wszystkim człowiek, który jest oknem otwartym na morze, a nie lustrem, które mnie nudzi.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaa-antimatter a-antimatter
icannotremember
6941 146d
Reposted fromoutoflove outoflove

August 07 2018

icannotremember

August 04 2018

icannotremember
5465 4289
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutoflove outoflove
icannotremember
6617 f46e
icannotremember
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl