Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

icannotremember
1483 656c
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
icannotremember

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
icannotremember
icannotremember
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
icannotremember
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
icannotremember
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
icannotremember
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
icannotremember
5256 5286 500
icannotremember
3011 7f50
icannotremember
4693 ba9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
9509 f310

morphine-and-cigarettes:

Sad black and white blog, I follow back similar

Reposted frombylejaka bylejaka viajointskurwysyn jointskurwysyn
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viajointskurwysyn jointskurwysyn
icannotremember
icannotremember
„Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź. Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch. My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste”.
— Anthony de Mello
Reposted fromavooid avooid viajointskurwysyn jointskurwysyn
7339 5d17 500
6313 28d3

Edvard Munch in his studio

icannotremember
6736 162e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
icannotremember

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
icannotremember
6429 5d4c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl