Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

icannotremember
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutoflove outoflove
icannotremember
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
Reposted fromAgnya Agnya viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
icannotremember
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
7821 bab2 500
sorry
icannotremember
8746 6234
icannotremember
1662 6151 500
Reposted fromseaweed seaweed viaburnmyshadow burnmyshadow
icannotremember
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viaburnmyshadow burnmyshadow
icannotremember
I love late night conversations, late night drives, late night snacks, late night showers, everything’s better at night.
— Unknown
icannotremember
8092 e203
icannotremember
9415 ca5c
4145 ac16 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakeeplooking keeplooking
9009 3398 500
icannotremember
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou vialajla lajla
icannotremember
icannotremember
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialajla lajla
0821 bd21 500

smhile:

have a lovely day! apply for my faves

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vialajla lajla

April 09 2018

icannotremember
0958 2180 500
My spirit animal 
icannotremember
3316 d81a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl