Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

icannotremember
Reposted fromRynn Rynn viaa-antimatter a-antimatter
icannotremember
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommslexi mslexi
icannotremember
Życie składa się z mówienia "DZIEŃ DOBRY" ludziom, których nie lubimy i "DO WIDZENIA" ludziom na których nam zależy...
— znalezione, ale trafione w punkt!
icannotremember

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamslexi mslexi
icannotremember
jak się napierdala, to nawet jak nie wychodzi, to wychodzi.
— Gonciarz
Reposted fromkyte kyte viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
icannotremember

May 27 2017

icannotremember
1999 b8fe 500

May 25 2017

icannotremember
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viamslexi mslexi
8702 6d5b 500
icannotremember
2827 6eb5
icannotremember
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!

May 24 2017

icannotremember
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? - zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu - poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
icannotremember
Reposted frombluuu bluuu viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember

May 23 2017

icannotremember
2634 bd34 500
Reposted fromicantsleepatnight icantsleepatnight vialaluna laluna
icannotremember
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost vialaluna laluna
3874 1736
icannotremember
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl