Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

icannotremember

Żeby móc o kogoś ogrzać zmarznięte ręce, zziębnięte myśli.

Reposted fromherbatkowa herbatkowa viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
icannotremember
Reposted fromjasminum jasminum viaoutoflove outoflove
8675 d4e2 500
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove

November 16 2017

icannotremember
icannotremember
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viadreamadream dreamadream
icannotremember
6246 cf12
icannotremember
4571 df74 500
Reposted fromrof rof viaa-antimatter a-antimatter
icannotremember
6234 c367 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
icannotremember
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viaa-antimatter a-antimatter
5390 e2e1 500
Reposted fromdivi divi viaa-antimatter a-antimatter
0137 de93 500
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
9726 b2b7
Reposted fromnewgirl newgirl viaalliwantisyou alliwantisyou

November 13 2017

icannotremember
7138 5476 500

Big Little Lies
Reposted fromEmisja Emisja viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

November 09 2017

icannotremember
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
icannotremember
Nie potrafię już spojrzeć na niego tak, jak kiedyś. W moich oczach zmienił się nie do poznania. Widząc go, nie czuję smutku, żalu czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy jestem tylko zawiedziona, sobą zawiedziona, że widziałam w nim coś czego tak naprawdę (chyba) nigdy nie było.
Reposted fromLoOuu LoOuu viaoutoflove outoflove
icannotremember
2663 7681 500
Reposted fromkillme killme viadreamadream dreamadream
icannotremember
Nadmiar towarzystwa często ma skutek odwrotny, na koniec zawsze i tak zostajesz sam. SAMOTNY.
Reposted fromorchis orchis viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl