Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

icannotremember

February 13 2019

icannotremember
Obawiam się, że jedyne miejsce do którego pasuję na tym świecie - to Twoje dłonie.
— Aleksandra Steć
9014 0394
icannotremember
2866 f114 500
icannotremember
2330 75fe 500
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
icannotremember
-Proszę pani?  - Tak?  - Skąd wiadomo, że się kogoś kocha?  - To jest różnie, ale jest chyba tak, że kiedy się wie, że... a przynajmniej, kiedy nam się wydaje, że jest ktoś, z kim chciałoby się zostać już na zawsze.  - I nie można bez niego żyć.  - Właśnie. Jeśli dwoje ludzi nie może bez siebie żyć, to jest to miłość.
— John Ajvide Lindqvist
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
icannotremember
6385 74ae 500
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx

February 11 2019

icannotremember
icannotremember
The perfect Valentine’s Day.
icannotremember
icannotremember
Reposted fromgruetze gruetze viawakemeupx wakemeupx
icannotremember
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
icannotremember
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viacoldways coldways
icannotremember
2517 5b1d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viacoldways coldways
icannotremember
2216 5cf2 500
Winona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts 1989
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacoldways coldways

February 09 2019

icannotremember
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaalliwantisyou alliwantisyou

February 08 2019

1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous viawakemeupx wakemeupx
icannotremember
.. spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik, '188 dni i nocy'
Reposted fromte-quiero te-quiero viawakemeupx wakemeupx
4713 9501
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viawakemeupx wakemeupx
icannotremember
8170 d0aa
Reposted fromzelbekon zelbekon viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl