Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

icannotremember
icannotremember
1127 0dfd 500

June 07 2018

icannotremember
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
icannotremember
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan - “Bez szans”
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today vialajla lajla
2391 6f35 500

design-jones:

kayedance:

This photo fascinates me because it expresses a dynamic that you don’t often see between men and women, with a man taking on the adoring role and the woman drinking it all in.

I will always reblog this because all I want in my life is to have a husband with whom I can share my life like this.

Always reblog. Beautiful.

June 03 2018

icannotremember
icannotremember
1344 56eb 500
icannotremember
4803 44b4
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
6261 685f
icannotremember
8222 206c
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viaalliwantisyou alliwantisyou

June 02 2018

icannotremember
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viaeyot eyot
icannotremember
icannotremember

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak

May 31 2018

icannotremember
icannotremember
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaalliwantisyou alliwantisyou

May 29 2018

icannotremember
5835 7386

May 27 2018

icannotremember
icannotremember
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl